top of page
Moddervoetbal2023_A2_300_KLEIN.jpg
Inschrijvinge

EDITIE 2023 - VOLZET

Beste Sportvrienden,

 

Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan de 11e editie van het 

MODDERVOETBALTORNOOI 

 

De organisatie van het moddervoetbaltornooi wordt opnieuw verzorgd door de “SOL“,

de oud-leiding van Chiro Singa uit Kruishoutem (Singalees Oud-Leiding). 

 

Naar oude gewoontes zal dit tornooi doorgaan op de terreinen van café “De Marolle”. Deinsesteenweg 197, 9770 Kruishoutem (Kruisem).

 

Het tornooi zal plaatsvinden op zaterdag 12 Augustus 2023.

 

De voorwaarden om deel te nemen blijven dezelfde als voorgaande jaren (zie regelement). Inschrijven kan hieronder, via mail op het e-mailadres: moddervoetbaltornooi@hotmail.com,

of via gsm op volgend nummer: 0499 14 39 10 (Jobbe Verdonckt).

 

De prijs bedraagt € 50/team, te storten op volgend gewijzigd rekeningnummer:
BE69 7330 6454 8678 met vermelding:
Moddervoetbal 2023 en de naam van de vereniging of ploeg. Na het tornooi krijgt iedere ploeg 40€ terug als ze alle geplande wedstrijden gespeeld hebben volgens vooropgesteld reglement.

 

Opgepast er zijn al veel mondelinge inschrijvingen aangevraagd daarom vragen we zo snel mogelijk jullie inschrijving officieel te bevestigen (plaatsen zijn beperkt).

De eersten zullen de besten zijn!

 

We hopen spoedig jullie inschrijving te mogen ontvangen.

 

Met sportieve groeten,

 

Het bestuur: Jobbe, Simon, Thijs, Tom, Matti

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Gelieve hieronder alle de namen van de spelers te noteren + geboortedatum (voor de verzekering):

Bedankt voor de inzending!

Reglemen

REGLEMENT

1. Het tornooi wordt betwist met maximaal 10 mannen ploegen en 4 dames ploegen. 

 

2. De volgorde van inschrijving bepaalt de volgorde voor het loten van het nummer, aangegeven op onderstaand wedstrijdenschema en zelf te trekken door het bestuur.

 

3. De ploegen bestaan uit 6 effectieve spelers en max 6 vervangers die doorlopend mogen vervangen worden De wedstrijden worden gespeeld op de 2 beschikbare pleinen 1 en 2 achter de cafe De Marolle.

 

4. De duur van alle wedstrijden is vastgelegd op 2 x 12 minuten, met tussenin een rust van maximum 6 minuten. Tijdens de rust blijven de spelers op het terrein. Na iedere afgehandelde wedstrijd zijn er 6 minuten voorzien om de volgende ploegen klaar te maken voor hun wedstrijd. Gelieve de organisatie goed op te volgen a.u.b.

 

5. De puntenverdeling per wedstrijd is dezelfde als in de competitie, dus 3 punten voor een overwinning, 1 punt voor een gelijkspel en 0 punten voor een nederlaag.

 

6. De rangschikking wordt opgemaakt als volgt : 1) behaalde punten 2) doelpuntensaldo (verschil tussen gescoorde en geïncasseerde doelpunten) 3) Fair-Play of gescoorde doelpunten Indien uitzonderlijk de rangschikking geen uitsluitsel heeft gegeven voor de wedstrijden om de eindrondes te bepalen zal worden overgegaan tot een officiële loting in het lokaal, na het beëindigen van de voor rondes.

 

7. Verplicht schoeisel te dragen (geen voetbalschoenen en of veiligheid schoenen) gewone sportschoenen met veters.

 

8. Op de matchen voor de plaats bepaling zijn bij gelijke stand na de reglementaire speeltijd, direct 5 strafschoppen te nemen door 5 verschillende spelers van beide ploegen.

 

9. De 5 strafschoppen, dienen te worden getrapt door 5 verschillende spelers per ploeg, welke deelgenomen hebben aan deze wedstrijd. Wanneer bij de wedstrijden strafschoppen blijken nodig te zijn voor het toekennen van de plaats en er na een eerste reeks van 5 strafschoppen nog geen winnaar mocht gekend zijn, wordt een tweede reeks strafschoppen ingeschakeld, waarbij de ploeg, die na gelijke beurten, het eerst faalt, als verliezende ploeg wordt geplaatst. De tweede reeks strafschoppen zal evenwel betwist worden door 5 spelers, die na de verlengingen nog binnen de lijnen stonden en als rese 2 Vooraleer over te gaan tot het trappen van de strafschoppen, dienen de namen en de volgorde van de hiervoor aangeduide spelers, te worden doorgegeven aan de scheidsrechter.

 

10. Voor dit tornooi wordt geen deelnemingsgeld gevraagd. Iedere deelnemende ploeg diende echter wel bij de inschrijving een borgsom van 50 (vijftig) € te betalen, welke gedeeltelijk (40€) zal worden terugbetaald op de slotdag van het tornooi, na het uitreiken van de trofeeën én op voorwaarde dat de betrokken ploeg al zijn wedstrijden heeft gespeeld. Bij eventueel forfait vóór of tijdens het tornooi, of bij afwezigheid op de slotdag, blijft de borgsom én de trofee in het bezit van de inrichters.

 

11. Op de avond van de loting, ontvangt iedere ploeg en de scheidsrechters een map, bevattende het reglement, exemplaren van de spelerslijst en 1 exemplaar van de te gebruiken wedstrijdbladen. Dit laatste dient enkel als voorbeeld. Op de spelerslijst dienen naam en geboortedatum van iedere speler worden ingevuld en terugbezorgd aan de inrichters. De lijst laat maximaal 12 verschillende spelers toe. Eenmaal de lijst afgeleverd, zijn geen schrappingen of vervangingen mogelijk. Alleen als men bij het indienen van de spelerslijst, het maximaal (12) toegelaten spelers niet had bereikt, mag de lijst worden vervolledigd met een maximum van 6 bijkomende namen van spelers, maar wel uiterlijk vóór de aanvang van de eerste wedstrijd van elke ploeg. Het is ten allen tijde toegelaten één of meerdere ontbrekende geboortedatum(s) toe te voegen, waarvan wel de naam van de speler reeds op de lijst voorkomt. Dit aanvullen van ontbrekende gegevens gebeurt wel in aanwezigheid van minstens 1 lid van het inrichtend bestuur.

 

12. Iedere ploeg dient bij voorkeur te beschikken over 2 uitrustingen, verschillend van kleur. Per wedstrijd mag er onderling gekozen worden tussen beide ploegen wie in welke kleur wil spelen, uiteraard moet er een duidelijk kleur verschil zijn. De ploegen doen er derhalve goed aan, na de loting de tegenstrever aan te spreken, ten einde op de dag van de wedstrijd voor geen onaangename verrassingen te staan.

 

13. Aan dit tornooi zijn geen geldprijzen verbonden, enkel trofeeën.

 

14. Voor dit tornooi worden specifieke scheidsrechters bladen gebruikt. Een half uur voor de aftrap van iedere wedstrijd, dient door de afgevaardigde van beide ploegen, het scheidsrechters blad worden ingevuld, dat dan bij de scheidsrechter terecht komt. Na vergelijk met de spelerslijst zal de scheidsrechter beslissen of iedere speler gerechtigd is tot spelen. Bij nazicht van het schoeisel (voetbalschoenen verboden), onmiddellijk voor de wedstrijd.

 

15. Op het scheidsrechters blad kunnen 12 namen van spelers worden ingevuld. Per wedstrijd zijn er doorlopende vervangingen van spelers, die op het scheidsrechters blad voorkomen toegelaten. Een vervanging kan enkel doorgaan, nadat de scheidsrechter hierbij zijn toelating heeft laten kennen.

 

16. Een speler die 2 gele kaarten heeft opgelopen in twee verschillende wedstrijden, wordt geschorst voor de derde wedstrijd. Een rode kaart, alsook twee gele kaarten in één en dezelfde wedstrijd, betekent niet enkel uitsluiting bij de aan gang zijnde wedstrijd, maar 3 ook uitsluiting voor de resterende wedstrijden van het tornooi. Deze speler wordt onmiddellijk op de spelerslijst geschrapt en mag op deze lijst niet worden vervangen door een bijkomende speler.

 

17. In geval van betwisting, hetzij voor, tijdens of na een wedstrijd, en waardoor de uitslag van de wedstrijd zou kunnen worden beïnvloed, beslist enkel het inrichtend bestuur in samenspraak met de scheidsrechters en dit in alle onpartijdigheid.

 

18. Eenzelfde speler mag slechts op één en dezelfde spelerslijst voorkomen. Een dubbele inschrijving brengt een schrapping van de betrokken spelers op beide lijsten met zich mee, tenzij onderling wordt overeengekomen. In dergelijk geval mag de ploeg, die betrokken speler afstaat aan de andere ploeg, wel een nieuwe naam ter vervanging op hun spelerslijst aanbrengen.

 

19. De verdeling van de kleedkamers in het lokaal gebeurt door de inrichters.. De inrichters rekenen bijgevolg op de medewerking van alle deelnemende ploegen, dat zij de kleedkamers niet langer bezet houden dan nodig, ten einde de ploegen voor de tweede wedstrijd op diezelfde dag in de mogelijkheid te stellen, tijdig te kunnen beschikken over de voorziene kleedruimten.

 

20. Aan alle deelnemende ploegen wordt verzocht geen eigen wedstrijdballen mee te brengen naar de wedstrijden van het tornooi. De inrichters zelf zullen voldoende ballen beschikbaar houden voor de opwarming bij iedere wedstrijd.

 

21. Het bestuur van het moddervoetbaltornooi heeft het recht ten alle tijde wijzigingen of aanpassingen in bovenstaand reglement aan te brengen, als wordt vastgesteld dat uit één of ander artikel van dit reglement, problemen of dubbelzinnigheden dreigen te ontstaan.

 

22. Voor de rest dienen de algemeen geldende voetbalreglementen te worden geëerbiedigd en toegepast en wordt van iedere deelnemende ploeg sportiviteit en goede wil verwacht. Onthoud, dit evenement gaat door onder de slogan “just for fun”

 

23. Door zijn deelname verklaart iedere ploeg zich onvoorwaardelijk akkoord met elk punt van het reglement.

 

Het moddervoetbalteam

Jobbe, Thijs, Simon, Tom, Matti

Locatie

LOCATIE

contact
bottom of page